White on Off-White Tenango Pillow Case

White on Off-White Tenango Pillow Case

Regular price $30.00 Sale

Off-white pillow case with white tenango pattern. 

 

*Two variations.

 Measures roughly 18.5"x22"